U nadi da će konačno oboriti premisu „sve što je besplatno ne valja ni za šta“ StepSoftware vam predstavlja prvi uistinu potpuno besplatan poslovni softver – LEAP.
LEAP je objavljen u julu 2009-e godine i do jula 2010-e godine download-ovan 831 put. Od prve verzije izmenjen je i unapređen četiri puta i trenutno je aktuelna verzija 1.04 koja omogućava:
- podelu artikala na beskonačan broj vrsta i podvrsta (tipova robe)
- vodjenje više magacina istovremeno
- trenutan pregled stanja zaliha po magacinu/vrsti
- trenutan pregled kartice artikla/partnera
- podelu partnera na beskonačan broj vrsta i podvrsta (kupci, dobavljači, provizije banke...)
- lak unos i pregled ulaznih/izlaznih dokumenata, nivelacija i izvoda
- podela ulaznih/izlaznih dokumenata, nivelacija i izvoda na tipove i podtipove
- trenutno slaganje i pretraživanje artikala, partnera, dokumenata po odabranom parametru (šifri, nazivu, adresi, broju dokumenta, datumu ...)
- izmenljiv izgled svih dokumenata
- unos i pregled količina u alternativnim jedinicama mere (kom/kg, kom/paket i sl.)

Više o programu na http://www.stepsoftware.net ili https://www.youtube.com/stepsoftware .

Svi komentari i predlozi su dobrodošli i biće uvaženi.