.
Kako napraviti butabilan disk u Ubuntu 10.04

(Kako narezati .iso fajl)


1. Ubacite prazan disk u rezac.
2. Kada se pojavi sledeci prozor kliknite na "Cancel".3. Kliknite desnim tasterom misa na .iso fajl koji zelite da narezete i izaberite opciju "Write to Disc...".4. Otvara se prozor za rezanje diska i u slucaju ako disk nema dovoljno mesta, pojavice se sledeca poruka:A ako je sve uredu (ili ako zamenite disk), prozor ce izgledati ovako:5. Kliknite na "Burn" i sacekajte da se rezanje(snimanje) zavrsi.