Da li neko može da mi kaže predmete za 3. i 4. razred za smerove ,,elektrotehničar multimedija" i ,,eletrotehničar računara" ??????
ili razliku ta dva smera ??????