Pokazalo se da se veoma često, da ne kažem u 80% slučajeva iza teze o zaštiti kolektivnih prava, etničkih ili vjerskih, uglavnom krije lični, grupni, materijalni, često puta kriminalni interes. E sad, kad ćemo se mi vratiti u tu normalu, jednostavno i ti društveni procesi imaju svoju kulminaciju, kulminacija je bio rat. Sad se to polako spušta do neke normale. Kad ćemo doći u neku normalu kao što je Švicarska, kao što je Belgija, kao što su multietničke zemlje, itd. zavisi, normalno, od nas, zavisi prvenstveno od političara, zavisi i od vas medija, koliko ćete vi afirmisati te vrijednost

Predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta BiH i predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić u intervjuu govori o problemima sa kojima se suočava BiH, o lažnom patriotizmu, štetnim kolektivitetima i vjeri u budućnost zemlje koja se ne miče sa mrtve tačke već mjesecima, a ako se nešto i pomjeri, po pravilu je to korak nazad.
* Gospodine Tihiću, ima li Bosne i Hercegovine?
Bilo je, ima i biće Bosne i Hercegovine, od Kulina bana do današnjih dana. Bosna i Hercegovina kao teritorij, kao društvo, uvijek je postojala u ovom ili onom obliku, kao banovina, kraljevina, kasnije neka provincija u okviru Otomanske imperije, sandžak, vilajet, u okviru Austro-Ugarske takođe sa posebnim pravnim statusom, u okviru Kraljevine Jugoslavije, u okviru SFRJ i evo sada kao nezavisna država i Bosna i Hercegovina će tako ostati što u nas imaju običaj da kažu do ametskog odnosno sudnjeg dana.
* Zašto to pitanje, danas, nakon 15 godina od Dejtonskog sporazuma, nije nikome čudno? Niko od naših sagovornika do danas nije rekao: „To je glupo pitanje“ Zašto pitanje „Ima li Bosne i Hercegovine?“ u ovim uslovima nije glupo? Zašto se mora stalno objašnjavati da ove države ima?
Pa vjerovatno zbog jednog negiranja Bosne i Hercegovine, negiranja njenog karaktera, prirode, jer Bosna i Hercegovina ne može biti ono što je rečeno na ZAVNOBiH-u, a ja mislim da je to jedna velika istorijska istina, ni srpska ni muslimanska ni hrvatska, nego i srpska i hrvatska i muslimanska. Mi sada na sceni imamo, možda od 1990. godine, razne vrste pokušaja da Bosna i Hercegovina, da l' u cjelosti, da l' u nekim dijelovima, bude srpska ili hrvatska ili muslimanska itd. To nije dobro, pogotovo kod onih koji se zaklinju u Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina u ovom vremenu, proteklom vremenu, posebno stradanja, traži da se uspostave jedni normalni odnosi, da se ona priroda BiH kao jednog multietničkog društva uspostavi na cijeloj teritoriji. Bila su teška vremena i u teškim vremenima se Bosna i Hercegovina nije mogla podijeliti, opstala je i pored svih tih stradanja. Trebaće nam vremena da uspostavimo jedno normalno društvo, multietničko društvo gdje ćemo govoriti više o pojedincu, pravima pojedinca, a manje o pravima kolektiviteta. Jednostavno treba vremena. U vremenu socijalizma kolektivna prava su uglavnom negirana ili zaspotavljana. Kolektivno pravo na etničku pripadnost, na vjersku, itd. Međutim, mi smo sad došli u drugu krajnost i od 90-ih godina samo govorimo o kolektivnim pravima, o tome da je neko Bošnjak, da je neko Srbin, da je neko Hrvat, pravoslavac, katolik, musliman i ispada da su nam to jedine vrijednosti. O ljudskim pravima i slobodama, o pravu na stan, na kretanje, na posao, na govor, na pisanje itd, veoma malo se govori. Samo kolektivna prava. Kao da je to jedino u biću jednoga čovjeka. Kad uzmem sebe, moje kolektivno pravo je da sam Bošnjak, da sam musliman. To treba da bude u strukturi moje ličnosti, u mom životu 20%, a ostalo treba da budu ova pojedinačna, lična prava. Međutim, u nas je jedan obrnuti proces.
Pokazalo se da se veoma često, da ne kažem u 80% slučajeva iza teze o zaštiti kolektivnih prava, etničkih ili vjerskih, uglavnom krije lični, grupni, materijalni, često puta kriminalni interes. E sad, kad ćemo se mi vratiti u tu normalu, jednostavno i ti društveni procesi imaju svoju kulminaciju, kulminacija je bio rat. Sad se to polako spušta do neke normale. Kad ćemo doći u neku normalu kao što je Švicarska, kao što je Belgija, kao što su multietničke zemlje, itd. zavisi, normalno, od nas, zavisi prvenstveno od političara, zavisi i od vas medija, koliko ćete vi afirmisati te vrijednosti.

ostalo na http://www.e-novine.com/intervju/intervju-politika/38373-Iza-nacionalnih-interesa-krije-kriminal.html