Kako upisati promenljivu x na Form ili vise njih da bi se posle moglo racunati sa njima?
Blagodarim