Koji su glavne karakteristike materijala u dizajnu?
papiri, boje, racunari, skeneri?
treba mi do sutra