★★◕◕ ♥ ♥ TIME OUT KLUB ★★◕◕ ♥ ♥

★★◕◕ ♥ ♥ OTVARANJE SREDE POMERENO NA 09.06.2010 ★★◕◕ ♥ ♥

★★◕◕ ♥ ♥ ★★◕◕ ♥ ♥ MIA BORISAVLJEVIC & BEND ★★◕◕ ♥ ♥
★★◕◕ ♥ ♥

★★◕◕ ♥ ♥ REZERVACIJA BESPLATNA I OBAVEZNA ★★◕◕ ♥ ♥

INFO & REZ

064/23-86-006

SMS: u poruci napisati

1.Ime i prezime na koje
će glasiti rezervacija

2.Tačan broj ljudi koji dolazi

3.Šta
želite da rezervišete

4. koji je klub i dan
u pitanju