Interesuje me koja je razlika izmedju filoloskog i jezickog smera.. Koje predmete imate, koji se gube, a koji kasnije dobijaju... ???