Postoji li neki način za štampu help datoteke (datoteka .hlp) u kontinuitetu tj. kompletne help datoteke nekog programa, ili eventualno neki program za editovanje ovog tipa dateke?