O ovom i svim ostalim pitanjima možete saznati na četvoročasovnom seminaru u organizaciji

REGIONALNOG CENTRA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA «BEOGRAD«, D.O.O

i realizaciji

AMERICAN QUALITY AND ENVIRONMENTAL GROUP

Seminar će se održati u Regionalnom centru za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva »Beograd«, d.o.o, Topličin venac 11/IV.

Datum seminara: 28.10.2004.godine
Vreme: 12.00-16.00
Broj učesnika je ograničen na 25.
Za ovaj seminar nema kotizacije.
Troskovi organizacije seminara: 990 dinara. Uplatu izvrsiti na racun RC Beograd , br.: 275 22 13802 081 101 36 poslovna banka – Societe Generale Yugoslav Bank sa svrhom uplate: seminar.

Dodatne informacije možete dobiti u Regionalnom centru za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Beograd.

Prijave možete vršiti putem telefona 011/186-730,186-740 ili putem e-mail office@mspbg.co.yu. Osoba za kontakt je Ljiljana Marković.
Vise informacija na adresi www.mspbg.co.yu