Prilikom kreiranja simbola komponente i njegovog arhivaranja u datu biblioteku, npr. ako je u pitanju otpornik kako opstem atributu Ref Des dodeliti simbol R za otpornik.
Prilikom svakog kreiranja novog simbola pozivanjem komande "place part'' na mesto Ref Des posravlja se slovo U i redni broj.Ne mogu nigde da nadjem tu vezu.