Drustvo interesuje me koja je i dali je velika razlika u verzijama od ovog modela touarega god 2010.

Verzije :Individual,Executiv,Exclusive.,