Ajde ko je imao iskustva sa MAG-ovim LCD monitorima neka kaze koju...