Vojvodina Republika, san ili uskoro realnost?
Strana 1 od 6 12345 ... PoslednjaPoslednja
Prikazujem rezultate 1 do 25 od 128

Tema: Vojvodina Republika, san ili uskoro realnost?

 1. #1
  Zainteresovan član
  Učlanjen
  28.03.2010.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Pančevo
  Poruke
  199
  Reputaciona moć
  0

  Thumbs up Vojvodina Republika, san ili uskoro realnost?

  Na prostoru evropskog kontinenta ne postoji složenija i kompleksnija zajednica od vojvođanske. Teško je pronaći i jedan sličan prostor na kome su se, kroz istoriju, toliko mešali nacionalni, ekonomski i državni interesi kao što je to današnja Vojvodina ograničena rekama i nacionalnim državama.

  Migracije na tlu Vojvodine učinile su je i čine sredinom koja nosi sve tradicije Evrope i Balkana, a kvalitet življenja definisan je u jasnim pravnim i civilizacijskim okvirima bez zaostataka rodovskih i plemenskih odnosa. Vojvodina nije samo višenacionalna niti je samo višekonfesionalna sredina.

  Ona jeste i to, ali je i višezavičajna sredina. Ta posebnost, da na njenoj teritoriji žive pripadnici iste nacije i vere, ali različitog zavičajnog porekla, kulture i običaja, čini Vojvodinu kompleksnijom, a nacionalne zajednice, unutar njih samih, i raznovrsnijim i bogatijim.

  Mislimo da se Vojvodina, zbog toga, ne može posmatrati kao anonimni deo, ove ili one, nacionalne, ili na nacionalnom principu zasnovane države, ali se, takođe, ne može ni izdvajati iz ukupnog nasleđa svih različitih nacionlanih i drugih zajednica ljudi koje na njenom tlu žive.

  Ustavno-pravna rešenja položaja Vojvodine moraju uzeti u obzir sve navedene specifičnosti i izraziti njenu kompleksnost. Vojvodina se danas nalazi na prekretnici.

  Njena prošlost još nije završena, a njena budućnost još nije počela.

  Prošlost Vojvodine opterećuju ostaci nerešenog statusa federalne jedinice i autonomne pokrajine u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Ako se samo malo dalje pogleda u istoriju, još su živi tragovi 1918. i Trijanonskog ugovora. Postkomunistički, nacionalsocijalistički politički koncept stalno izbegava da postavi dugoročne osnove političkog funkcionisanja ovih prostora. Njegovom zaslugom su sedam (od osam) federalnih jedinica bivše Jugoslavije postala poprišta, više ili manje, krvavih sukoba centralistički nastrojenih kvazireprezenata pojedinih nacionalnih grupa. Ti sukobi nisu bili, kako se predstavljalo, nikakva “nacionalna oslobođenja”, “zaštita nacionalnih interesa”, niti bilo šta slično tome, nego isključivo borbe za rekonstituciju odnosa snaga, vlasti i uticaja na resurse. Bosanska katastrofa je proizvod osnovnog cilja - pretvaranje nacionalno i verski šarolike teritorije u tri nacionalne države - što je dovelo do teškog sakaćenja mogućnosti da se u budućniosti Bosna razvija na multinacionalnom i multikulturalnom osnovu.

  U Vojvodini, za razliku od svih ostalih federalnih jednica bivše SFRJ, takav način >rešavanja< provociranih nacionalnih konflikata nije moguć. Vojvodina nema čistih nacionalnih enklava. Etnička mešovitost stanovništva nije karakteristika samo gradova, nego i 95% seoskih naselja koja imaju stanovništvo različitih nacionalnosti. Pogrešno je, površno i najčešće zlonamerno, zbog toga, poređenje vojvođanskog pitanja sa bilo kojim, do sada otvaranim, pitanjem na prostoru bivše Jugoslavije. Za Vojvodinu se moraju tražiti nova i drugačija rešenja. 2. #2
  Zainteresovan član
  Učlanjen
  28.03.2010.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Pančevo
  Poruke
  199
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Vojvodina Republika, san ili uskoro realnost?

  Prvo: Vojvodina mora imati pravni okvir načinjen uz apsolutno uvažavanje, kao vrhovnog, principa prava pojedinca na razlikovanje koje je omeđeno, samo i isključivo, pravom drugog pojednica na različitost.

  Svim građanima Vojvodine mora biti garantovana potpuna ravnopravnost, fizička, imovinska i pravna sigurnost, bez obzira na nacionalnu, versku, zavičajnu, rasnu ili polnu pripadnost.

  Ni pojedinac, ni kolektiv, ne mogu sticati položaj na osnovu nevoljnih razlika, odnosno onih razlika koje nisu posledica slobodnog izbora.

  Građanima Vojvodine mora se garantovati pravo i sloboda povezivanja sa drugima u cilju organizovanja radi promocije i zaštite svojih kolektivnih prava i uživanja kolektivnih sloboda. Prava i slobode kolektiva ograničene su samo pravima i slobodom drugih kolektiva.

  Zbog toga Vojvodina treba da ima svoje predstavničko zakonodavno telo, parlament sa dva doma - većem građana i većem naroda. Veće građana bi bilo birano neposrednim, slobodnim i tajnim glasanjem, na periodičnim izborima.

  Izabrani poslanici bi reprezentovali volju građana Vojvodine u donošenju svih zakona od značaja za život i funkcionisanje Vojvodine kao celine. Pravo da bira i bude biran ima svaki punoletan građanin Vojvodine.

  Veće naroda bi bilo predstavničko telo koje bi činili predstavnici Srba, Mađara, Hrvata, Slovaka, Rumuna, Rusina i ostalih organizovanih nacionalnih, verskih i drugih grupacija. Veće naroda bi odlučivalo o pitanjima kulture, obrazovanja i informisanja neophodnih za čuvanje i negovanje jezičkih, nacionalnih, verskih, zavičajnih i drugih kolektivnih specifičnosti. Odluke bi se donosile jednoglasno.

  Rad Vojvođanskog parlamenta bio bi regulisan Ustavom Vojvodine koji bi donela Ustavotvorna skupština Vojvodine. To bi, posle slobodnih izbora, bio njen jedini zadatak u prelaznom periodu. Uz navedene principe ustav bi definisao veze sa državom Srbijom ili sa širom državnom zajednicom u kojoj bi se Vojvodina nalazila, a njime bi bila regulisana i problematika upotrebe vojvođanskih vojnika van Vojvodine. Da mora biti konstitutivni elemenat svake federativne zajednice koju bi činila.

  Drugo: Strateške privredne grane Vojvodine su agroindustrija, petrohemijski kompleks i saobraćaj. Vojvođanski parlament bi morao biti najviše telo koje bi odlučivalo o pravcima privrednog razvoja usmerenim na što tešnju saradnju sa svim susedima, ali zasnovanu na tržišnim principima koji bi sprečili odlivanje prirodnih i novonastalih bogatstava sa teritorije Vojvodine kao što je to, tokom celog 20. veka, bio slučaj.

  Tržišni principi bi podrazumevali povezivanje sa zemljama Evropske unije i favorizovali bi one privredne grane i delatnosti koje bi bile komplementarne evropskim privrednim resursima i potencijalima, u skladu sa najvišim standardima zaštite čovekove prirodne okoline.

  Treće: Odnosi sa Republikom Srbijom bi morali biti regulisani na principima ravnopravnosti i uz neophodnu promenu unutrašnjeg ustrojstva Srbije.

  Centralistička, kvazinacionalna strategija iz Beograda razbila je Socijalističku Federetivnu Republiku Jugoslaviju, Saveznu Republiku Jugoslaviju, pa i samu Srbiju - izmeštanjem Kosova iz njenog ustavno-pravnog poretka.

  Vojvodini ona nije partner.

  Mi vidimo Srbiju kao demokratsku federativnu državu sastavljenu od federalnih jedinica s višim ili nižim stepenom autonomije. Odgovornost za sudbinu države preuzele bi, približno jednake, federalne jedinice sa po oko 2.000.000 stanovnika i definisanim ekonomskim, političkim i istorijskim interesima.

  Na taj način bi se, i politički, i ekonomski, i nacionalno Srbija stabilizovala i konstutuisala kao moderna evropska država.

  Federalne jedinice, prema našem mišljenju, trebale bi da budu Vojvodina, Šumadija, Jugoistočna Srbija, grad Beograd sa okolinom, Sandžak (Raška oblast) i Kosovo.

  Demokratska federalna Srbija imala bi parlament sa dva veća - većem građana i većem federalnih jedinica.

  Državu bi predstavljao predsednički dom. Federalne jedinice bi, u dvodomom parlamenu Srbije, ispoljavale svoje interese kroz veće federalnih jedinica koje bi odlučivalo o strateškim političkim i razvojnim ciljevima Srbije.

  Vlada države Srbije bi upravljala pitanjima narodne odbrane, spoljne politike, monetarne politike i predlagala osnovne principe makroekonomskog programa. O tim predlozima bi glasalo veće građana.

  Veće građana bi imalo i nadzornu funkciju nad funkcionisanjem državnih organa federalnih jedinica i kontrolu ustavnosti njihovog rada.

  Vojvodina u takvoj federativnoj državi mora da ima status republike. Na to upućuju istorijska iskustva i činjenica da se autonomna pokrajina pokazala kao nedovoljno stabilno i rešenje bez adekvatne garancije stabilnosti ustavnog poretka.

  To se videlo posle puča 1988. i protivustavnog ukinudanja autonomije u Vojvodini.

  U ovako definisanom državnom uređenju Vojvodina bi, u oblasti spoljne politike, imala suvereno pravo da uspostavlja međuregionalne odnose sa ostalim evropskim regijama, a u slučaju ulaska Srbije u šire integracije, odluku o tome bi moralo doneti veće federalnih jedinica konsenzusom s jasno definisanim položajem Vojvodine u novim okolnostima.

  Federalizacije Srbije i Republika Vojvodina bile bi krupan korak ka stabilizaciji države Srbije i u korenu bi sasekle sve separatističke težnje na teritoriji Srbije.

  Republika Vojvodina bi predstavljala i okvir za ispoljavanje specifičnosti svih nacionalnih i drugih zajednica u Vojvodini i bila bi garant dugoročne demokratije u Srbiji.

  Povratak Vojvodine na položaj definisan Ustavom iz 1974. godine ne zadovoljava ove zahteve. Ustav iz 1974. je stvaran u drugim okolnostima - u jednopartijskom sistemu i dok je postojala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije kao garant njegovog sprovođenja. Republička administracija Vojvodine koštala bi daleko manje nego postojeća “pokrajinska” administracija. Upotrebila bi se postojeća infrastruka, a umnogome bi podigla ekonomska moć same Vojvodine.

  Republika Vojvodine bi, takođe, morala biti decentralizovana spuštanjem odgovornosti za ekonomski razvoj na svaku od tri tradicionalne vojvođanske regije - Srem, Banat i Bačku, zatim na vojvođanske gradove i, potom, do nivoa opština.

  Republika Vojvodina bi garantovala pravo na državljanstvo svim svojim građanima bez obzira na njihovu nacionalnu, versku i zavičajnu pripadnost i dvojno državljanstvo ukoliko bi za tim postojala potreba.

  Republika Vojvodina bi imala svoju zastavu, himnu i grb koji bi se javno isticali u skladu sa vojvođanskim zakonima, a uz zastavu, himnu i grb države Srbije.
  Izvor: http://www.slobodnavojvodina.org/

 3. #3
  _RETURN_ nije na forumu
  је najugojeniji kriminalno-klerikalno-postkomunističko-nacionalis tički monstrum
  Primećen član _RETURN_ (avatar)
  Učlanjen
  01.12.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Mexико-текила, герила
  Poruke
  666
  Reputaciona moć
  39

  Podrazumevano Re: Vojvodina Republika, san ili uskoro realnost?

  Ово је са неког педерског, чанковог, сепаратистичког памфлета.

 4. #4
  Zainteresovan član
  Učlanjen
  28.03.2010.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Pančevo
  Poruke
  199
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Vojvodina Republika, san ili uskoro realnost?

  Citat Original postavio _RETURN_ Pogledaj poruku
  Ово је са неког педерског, чанковог, сепаратистичког памфлета.
  Hehe, neverovatno... Iste argumente furate kao i pred slovenačku, crnogorsku, makedonsku, kosovsku itd nezavisnost... Opet ista luzerska politika. ******, lopovi, belosvecki satrapi, masoni, svet, zavera, bla bla bla
  Eto zašto svi beže od Srbije. Ja vama čestitam na doslednosti takve luzerske politike, stvarno treba imati popriličan jezik da istu žvaku žvaćeš 20 godina.

 5. #5
  Ističe se Denca PA (avatar)
  Učlanjen
  16.12.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Pančevo
  Poruke
  2.211
  Tekstova u blogu
  1
  Reputaciona moć
  53

  Podrazumevano Re: Vojvodina Republika, san ili uskoro realnost?

  Vojvodinu ne odvajaju autonomaši, već srpski nacionalisti

 6. #6
  _RETURN_ nije na forumu
  је najugojeniji kriminalno-klerikalno-postkomunističko-nacionalis tički monstrum
  Primećen član _RETURN_ (avatar)
  Učlanjen
  01.12.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Mexико-текила, герила
  Poruke
  666
  Reputaciona moć
  39

  Podrazumevano Re: Vojvodina Republika, san ili uskoro realnost?

  Каква белосветска завера, каква црна гора, обична педерска посла из кухиње друге србије, сто пута виђена и сто пута прежвакана.

 7. #7
  Zainteresovan član
  Učlanjen
  28.03.2010.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Pančevo
  Poruke
  199
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Vojvodina Republika, san ili uskoro realnost?

  Citat Original postavio Denca PA Pogledaj poruku
  Vojvodinu ne odvajaju autonomaši, već srpski nacionalisti
  Apsolutno...

 8. #8
  Zainteresovan član
  Učlanjen
  28.03.2010.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Pančevo
  Poruke
  199
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Vojvodina Republika, san ili uskoro realnost?

  Citat Original postavio _RETURN_ Pogledaj poruku
  Каква белосветска завера, каква црна гора, обична педерска посла из кухиње друге србије, сто пута виђена и сто пута прежвакана.
  Eto šta sam rekao, nisi me razočarao... nastavljaš (nastavljate) istom politikom...

  ajde sad spomeni masone i homoseksualnu zaveru protiv Srbije, nemoj da me razočaraš

 9. #9
  Elita
  Učlanjen
  12.11.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Argeș
  Poruke
  16.552
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Vojvodina Republika, san ili uskoro realnost?

  san naravno, ruzan san

 10. #10
  Buduća legenda Милунка Савић (avatar)
  Učlanjen
  26.02.2008.
  Pol
  ženski
  Poruke
  35.932
  Tekstova u blogu
  14
  Reputaciona moć
  1009

  Podrazumevano Re: Vojvodina Republika, san ili uskoro realnost?

  Citat Original postavio trunks_ Pogledaj poruku
  Na prostoru evropskog kontinenta ne postoji složenija i kompleksnija zajednica od vojvođanske. Teško je pronaći i jedan sličan prostor na kome su se, kroz istoriju, toliko mešali nacionalni, ekonomski i državni interesi kao što je to današnja Vojvodina ograničena rekama i nacionalnim državama.

  Migracije na tlu Vojvodine učinile su je i čine sredinom koja nosi sve tradicije Evrope i Balkana, a kvalitet življenja definisan je u jasnim pravnim i civilizacijskim okvirima bez zaostataka rodovskih i plemenskih odnosa. Vojvodina nije samo višenacionalna niti je samo višekonfesionalna sredina.

  Ona jeste i to, ali je i višezavičajna sredina. Ta posebnost, da na njenoj teritoriji žive pripadnici iste nacije i vere, ali različitog zavičajnog porekla, kulture i običaja, čini Vojvodinu kompleksnijom, a nacionalne zajednice, unutar njih samih, i raznovrsnijim i bogatijim.

  Mislimo da se Vojvodina, zbog toga, ne može posmatrati kao anonimni deo, ove ili one, nacionalne, ili na nacionalnom principu zasnovane države, ali se, takođe, ne može ni izdvajati iz ukupnog nasleđa svih različitih nacionlanih i drugih zajednica ljudi koje na njenom tlu žive.

  Ustavno-pravna rešenja položaja Vojvodine moraju uzeti u obzir sve navedene specifičnosti i izraziti njenu kompleksnost. Vojvodina se danas nalazi na prekretnici.

  Njena prošlost još nije završena, a njena budućnost još nije počela.

  Prošlost Vojvodine opterećuju ostaci nerešenog statusa federalne jedinice i autonomne pokrajine u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Ako se samo malo dalje pogleda u istoriju, još su živi tragovi 1918. i Trijanonskog ugovora. Postkomunistički, nacionalsocijalistički politički koncept stalno izbegava da postavi dugoročne osnove političkog funkcionisanja ovih prostora. Njegovom zaslugom su sedam (od osam) federalnih jedinica bivše Jugoslavije postala poprišta, više ili manje, krvavih sukoba centralistički nastrojenih kvazireprezenata pojedinih nacionalnih grupa. Ti sukobi nisu bili, kako se predstavljalo, nikakva “nacionalna oslobođenja”, “zaštita nacionalnih interesa”, niti bilo šta slično tome, nego isključivo borbe za rekonstituciju odnosa snaga, vlasti i uticaja na resurse. Bosanska katastrofa je proizvod osnovnog cilja - pretvaranje nacionalno i verski šarolike teritorije u tri nacionalne države - što je dovelo do teškog sakaćenja mogućnosti da se u budućniosti Bosna razvija na multinacionalnom i multikulturalnom osnovu.

  U Vojvodini, za razliku od svih ostalih federalnih jednica bivše SFRJ, takav način >rešavanja< provociranih nacionalnih konflikata nije moguć. Vojvodina nema čistih nacionalnih enklava. Etnička mešovitost stanovništva nije karakteristika samo gradova, nego i 95% seoskih naselja koja imaju stanovništvo različitih nacionalnosti. Pogrešno je, površno i najčešće zlonamerno, zbog toga, poređenje vojvođanskog pitanja sa bilo kojim, do sada otvaranim, pitanjem na prostoru bivše Jugoslavije. Za Vojvodinu se moraju tražiti nova i drugačija rešenja.
  На све ово постоји само један прави одговор:

  Укидање Војводине као такве, и стварање сасвим другачије административне поделе Србије.

  Оно, што није урађено почетком 90их.

  А, на жалост, ни сада то овде нема ко да спроведе.
  Емисија "Ниво 23", ТВ СТБ, моје најновије гостовање, 6.март.2017: https://www.youtube.com/watch?v=Fi0fQVqWkD0&index=15&list=PLXQrwQ9iEAP3qti DY3XDgw6ZuFS3GgZgf

 11. #11
  Elita
  Učlanjen
  12.11.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Argeș
  Poruke
  16.552
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Vojvodina Republika, san ili uskoro realnost?

  san koji malo njih sanja, shaka jada.
  zato i ne pominju referendum nego se svega kriju iza semantike ko ona svinja sa stapom

 12. #12
  Iskusan kaai79 (avatar)
  Učlanjen
  11.12.2006.
  Pol
  muški
  Poruke
  6.986
  Reputaciona moć
  126

  Podrazumevano Re: Vojvodina Republika, san ili uskoro realnost?

  On vec jeste republika samo se ne zove tako koiliko ima ovlascenja to nemaju ni neke banana drzave.
  Nema Boga nema djavola .
  A ko se to smeje nad covekom.

 13. #13
  _RETURN_ nije na forumu
  је najugojeniji kriminalno-klerikalno-postkomunističko-nacionalis tički monstrum
  Primećen član _RETURN_ (avatar)
  Učlanjen
  01.12.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Mexико-текила, герила
  Poruke
  666
  Reputaciona moć
  39

  Podrazumevano Re: Vojvodina Republika, san ili uskoro realnost?

  Citat Original postavio trunks_ Pogledaj poruku
  Eto šta sam rekao, nisi me razočarao... nastavljaš (nastavljate) istom politikom...

  ajde sad spomeni masone i homoseksualnu zaveru protiv Srbije, nemoj da me razočaraš
  Јок бре споменућу само НИС и Јужни ток који ће проћи кроз Војводину и ето краја сваком сепаратистичком надању другосрбијаша.

 14. #14
  Veoma poznat
  Učlanjen
  12.06.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Између Истока и Запада
  Poruke
  10.085
  Tekstova u blogu
  5
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Vojvodina Republika, san ili uskoro realnost?

  ОК, покрените петицију за референдум па да видимо колики број грађана подржаве ове сепаратистичке ставове.
  Но, ако не добијете довољну подршку, укидамо аутономију Војводине и у статистичком формирању региона је делимо на Северозападну Србију и Североисточну Србију.

 15. #15
  Zainteresovan član
  Učlanjen
  28.03.2010.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Pančevo
  Poruke
  199
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Vojvodina Republika, san ili uskoro realnost?

  Citat Original postavio Милунка Савић Pogledaj poruku
  На све ово постоји само један прави одговор:

  Укидање Војводине као такве, и стварање сасвим другачије административне поделе Србије.

  Оно, што није урађено почетком 90их.

  А, на жалост, ни сада то овде нема ко да спроведе.
  Ja ne znam odakle si, ali ja sam iz Vojvodine (živeo sam u više vojvođanskih gradova) i poznajem stavove ovdašnjih ljudi kada je status Vojvodine u pitanju. Uglavnom je stav sledeći: protiv smo separatizma, Srbiju ćemo doživljavati kao nužno zlo, ali ako Srbija krene da ukida Vojvodinu i mešetari, bićemo za nezavisnost.
  Tako da ja vas Srbijance molim i preklinjem da krenete na Vojvodinu da je ukidate. To je prečica za njenu nezavisnost.

 16. #16
  Zainteresovan član
  Učlanjen
  28.03.2010.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Pančevo
  Poruke
  199
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Vojvodina Republika, san ili uskoro realnost?

  Citat Original postavio kaai79 Pogledaj poruku
  On vec jeste republika samo se ne zove tako koiliko ima ovlascenja to nemaju ni neke banana drzave.
  Srbija je ukinula Vojvodini status federalne jedinice i mnogo viša ovlašćenja, konfiskovala joj imovinu, a što je najodvratnije anektirala ju je 1918.
  Da sam ja na Pajtićevom mestu, tužio bih Srbiju međunarodnom sudu pravde da svu imovinu vrati sa kamatom, kao i povraćaj ingerencija.

 17. #17
  Buduća legenda Torrente Bgd (avatar)
  Učlanjen
  30.07.2008.
  Pol
  muški
  Poruke
  31.959
  Reputaciona moć
  534

  Podrazumevano Re: Vojvodina Republika, san ili uskoro realnost?

  Citat Original postavio Denca PA Pogledaj poruku
  Vojvodinu ne odvajaju autonomaši, već srpski nacionalisti
  Bolje reci komunisti
  Daleko ti lepa kuca ahaahhahah

 18. #18
  Zainteresovan član
  Učlanjen
  28.03.2010.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Pančevo
  Poruke
  199
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Vojvodina Republika, san ili uskoro realnost?

  Citat Original postavio Torrente Bgd Pogledaj poruku
  Bolje reci komunisti
  Ne. Dobro je rekao, nacionalisti (mada većina sadašnjih nacionalista je nekada bila komunistički orijentisana). Što se tiče autonomaša, vrlo mali broj je bio za komuniste. Komunisti su čak 1990. ukinuli Vojvodini autonomiju i konfiskovali joj autonomiju, što ne znači da nećemo sve to povratiti i lupiti vam šamarčinu kao što su vam to uradili Albanci, Crnogorci i Slovenci. A onda možete da nastavite kuknjavu kako vas svet mrzi i kako je sve to delo Masona i Vatikana.

 19. #19
  Buduća legenda
  Učlanjen
  17.10.2004.
  Pol
  muški
  Lokacija
  land of confusion
  Poruke
  46.165
  Tekstova u blogu
  1
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Vojvodina Republika, san ili uskoro realnost?

  Ово не да није ни сан,ово је кошмар.То је кошмар који сањају сепаратистичке лоповчине у Војводини док им њихове Угарске газде држе ам преко полуслепих и полугладних очију а испред носа им држе траву коју не могу да попасу а ни да попуше.

 20. #20
  Elita
  Učlanjen
  12.11.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Argeș
  Poruke
  16.552
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Vojvodina Republika, san ili uskoro realnost?

  Citat Original postavio trunks_ Pogledaj poruku
  Ne. Dobro je rekao, nacionalisti (mada većina sadašnjih nacionalista je nekada bila komunistički orijentisana). Što se tiče autonomaša, vrlo mali broj je bio za komuniste. Komunisti su čak 1990. ukinuli Vojvodini autonomiju i konfiskovali joj autonomiju, što ne znači da nećemo sve to povratiti i lupiti vam šamarčinu kao što su vam to uradili Albanci, Crnogorci i Slovenci. A onda možete da nastavite kuknjavu kako vas svet mrzi i kako je sve to delo Masona i Vatikana.
  a koliko je raspolozenje vojvodjana za republikom?
  i ako je veliko, kakav je rezultat te opcije na izborima?

 21. #21
  Ističe se Denca PA (avatar)
  Učlanjen
  16.12.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Pančevo
  Poruke
  2.211
  Tekstova u blogu
  1
  Reputaciona moć
  53

  Podrazumevano Re: Vojvodina Republika, san ili uskoro realnost?

  Nažalost, većina forumaša koj nisu sa prostora Srpske Pokrajne Vojvodine ima pogrešan stav i mišljenje da će Vojvodina da se odcepi i da ode negde.
  Nećemo mi gradjani Vojvodine (ujedno gradjani Srbije) nigde gde neće i gradjani uže Srbije.Nama je samo da se spojimo sa svetom, a ne da nas smatraju za neandrtalce kako su nas lepo opisali Kusturica i Brega u svojim autorskim delima.

 22. #22
  Veoma poznat Eric Draven (avatar)
  Učlanjen
  31.08.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Srbija
  Poruke
  12.906
  Tekstova u blogu
  44
  Reputaciona moć
  165

  Podrazumevano Re: Vojvodina Republika, san ili uskoro realnost?

  Banacanine budi malo originalniji!
  "Men dont faint,we take unintended,decisive naps!"
  Bob Kelso

  http://9gag.com/gag/aD0GXDO

 23. #23
  Buduća legenda Милунка Савић (avatar)
  Učlanjen
  26.02.2008.
  Pol
  ženski
  Poruke
  35.932
  Tekstova u blogu
  14
  Reputaciona moć
  1009

  Podrazumevano Re: Vojvodina Republika, san ili uskoro realnost?

  Citat Original postavio trunks_ Pogledaj poruku
  Ja ne znam odakle si, ali ja sam iz Vojvodine (živeo sam u više vojvođanskih gradova) i poznajem stavove ovdašnjih ljudi kada je status Vojvodine u pitanju. Uglavnom je stav sledeći: protiv smo separatizma, Srbiju ćemo doživljavati kao nužno zlo, ali ako Srbija krene da ukida Vojvodinu i mešetari, bićemo za nezavisnost.
  Tako da ja vas Srbijance molim i preklinjem da krenete na Vojvodinu da je ukidate. To je prečica za njenu nezavisnost.
  Из Београда сам, једном половином предака пореклом из Срема, имам викендицу и виноград такође у Срему, и такође познајем много људи из тих крајева, по разним линијама, од родбинских до комшијских, и не знам никог ко је за такво третирање "Војводине" које ти пропагираш.

  А укидање, наравно, треба и може да се изведе.

  Само, кажем, то треба хтети, и умети.

  А, на жалост, ми смо имали што неспособну што злонамерну власт, и опозицију од 90их на овамо, и на њих ви сепаратисти и рачунате.
  Емисија "Ниво 23", ТВ СТБ, моје најновије гостовање, 6.март.2017: https://www.youtube.com/watch?v=Fi0fQVqWkD0&index=15&list=PLXQrwQ9iEAP3qti DY3XDgw6ZuFS3GgZgf

 24. #24
  Veoma poznat
  Učlanjen
  12.06.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Између Истока и Запада
  Poruke
  10.085
  Tekstova u blogu
  5
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Vojvodina Republika, san ili uskoro realnost?

  Требало би променити назив Војводина у Српска Војводина, Војводство Српско или Северна Србија.

 25. #25
  Elita
  Učlanjen
  12.11.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Argeș
  Poruke
  16.552
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Vojvodina Republika, san ili uskoro realnost?

  a koliko je raspolozenje vojvodjana za republikom?
  i ako je veliko, kakav je rezultat te opcije na izborima?

Strana 1 od 6 12345 ... PoslednjaPoslednja
Vrh strane

Slične teme

 1. Atlantida, mit ili realnost?
  Autor ^MaX^ u forumu Istorija
  Odgovora: 102
  Poslednja poruka: 12.08.2013., 06:46
 2. Sta je to realnost?
  Autor ogre u forumu Filozofija
  Odgovora: 32
  Poslednja poruka: 11.05.2011., 14:55
 3. Forum i realnost
  Autor Glupi Cvor u forumu Svaštara
  Odgovora: 50
  Poslednja poruka: 06.08.2010., 22:49
 4. porno VS realnost
  Autor NastyNensy u forumu Ljubav i seks
  Odgovora: 47
  Poslednja poruka: 30.08.2009., 23:40
 5. Realnost
  Autor Enfroz2891. u forumu Ljubav i seks
  Odgovora: 70
  Poslednja poruka: 01.06.2007., 22:32

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •