Zar je moguće da u FIFI 10 nema baš ništa o Svetskom prvenstvu i da li se stvarno mora zasebno kupovati ova igra, postoji li bar nešto što se može skinuti????