Da li neko zna adresu news servera koji dozvoljava pristup preko wirelessa-a,hteo bih da pratim news konferencije ali serveri koje ja znam ne dozvoljavaju pristup. Kako da podesim OutlookExpress? Hvala