ko kritikuje lika pod imenom kuliraza njemu zakljucaju temu...