pardon SRBIJA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kome sve da objavimo rat i napokon postanemo slobodni
da li bas celom svetu?
da li cak i sami sebi, za izdajice i zle se podrazumeva da ih roknemo