Ko mi kaže odakle je ovaj text, dobiće besplatno čišćenje kompjutera i par filmova po želji:
-Kakvu školu voliš
-Zatvorenu