Telegraph objavljuje:

1 maj, 2010

Tories urged to call in IMF for audit of UK’s debts if they win election

Torijevci urgiraju da pozovu Medjunarodni monetarni fond za proveru dugova Ujedinjenog Kraljevstva ako oni dobiju izbore

www.telegraph.co.uk/finance/economics/7659925/Tories-urged-to-call-in-IMF-for-audit-of-UKs-debts-if-they-win-election.html

The Conservatives have been urged to consider the "nuclear option" of calling in the International Monetary Fund to examine the full extent of Britain's debts if they win the election.

Konzervativci urgiraju da se razmotri "nuklearna opcija" pozivanjem MMF da ispita u punoj meri britanske dugove ako oni dobiju izbore.