Sve maske padaju
Od Moskve do Balkana
Rusi se stara tvrdjava

Vojske se gledaju
Od Rima do Irana
Vremena idu rdjava