za one koji ne znaju sta je to wine a slusaju naokolo i pitajuse ???

prepisano sa ubuntu wiki-a

Wine
Ukoliko imate potrebu da pod Ubuntu GNU/Linux operativnim sistemom, instalirate neki program koji je napisan za windows operativni sistem, a koji nema zamenu pisanu za GNU/Linux (što je veoma mali broj programa, ali ipak...), možete probati da ga instalirate na Ubuntu pomoću programa [Wine].
Iako služi za pokretanje programa koji su pisani za druge operativne sisteme a ne za GNU/Linux, Wine nije emulator, tako stoji i u nazivu samog programa “Wine Is Not Emulator”. Jer, da bi pokrenuli bilo koji program preko bilo kog emulatora potrebno je da imate svoju kopiju Operativnog Sistema (legalnu, naravno) pomoću koje će te preko emulatora instalirati prvo taj OS pa na njega program koji vam je potreban. Ovo često vodi ka tome da zbog programa od nekoliko megabajta gubite nekoliko gigabajta na vašem čvrstom disku.
Wine je takoreći “implementacija windows-ovih API 2-ja otvorenog koda”. Najbolje je o njemu razmišljati kao o jednom sloju kompatibilnosti imedju programa pisanih za windows OS I samog GNU/Linux-a.
Instalacija:
Pod Ubuntu GNU/Linux-om Wine se instalira veoma lako. Dovoljno je da otvorite terminal (Applications → Accessories → Terminal) i da ukucate komandu:
sudo apt-get install wine
no, ukoliko niste ljubitelj komandne linije možete ga vrlo lako instalirati pomoću Synaptic-a (System → Administration → Synaptic Package Manager) ili pomoću njegove pojednostavljene varijante “Add/Remove Applications” (Applications → Add/Remove...).
Na ovaj način instalirate poslednju stabilnu verziju koju je odobrio Ubuntu razvojni tim. No, ukoliko vam treba baš najsvežija stabilna verzija, pogledajte uputstvo za instalaciju na web stranici http://www.winehq.org/site/download-deb!
Upotreba:
Na novijim verzijama Ubuntu 3-a, Wine se vrlo jednostavno koristi. Dovoljno je pokrenuti instalacionu datoteku (klik desnim tasterom miša i izabrati “Open with “wine”), zatim pratiti instalaciju (što u prevodu obično znači kliknuti levim tasterom miša nekoliko puta na “Next”). I nakon završene instalacije pokrenuti program pomoću ikonice programa koja se nalazi na radnoj površini.
Deinstalacija programa:
Da bi deinstalirali program koji ste predhodno instalirali koristite komandu uninstaller unešenu u terminal ili u okvir za pokretanje programa (ALT + F2).
Rešavanje problema:
Naravno bilo bi isuviše lepo da sve baš ide tako jednostavno kao što je gore navedeno. Iako postoji ne mali broj programa kod kojih se instalacija izvršava baš kao što je to gore navedeno, postoji i dosta programa koji se uopšte ne mogu pokrenuti pod Wine-om. Ako imate neki program koji bi ste voleli da koristite a niste sigurni da li će raditi pogledajte liste programa za koje se zna da rade na adresama: http://appdb.winehq.org/ i http://appdb.winehq.org/!
Ukoliko na navedenim listama niste pronašli program koji vi imate i hoćete da ga pokrenete pod Wine-om. Ostaje vam samo da eksperimentišete.
U tom slučaju najbolje prvo pokrenite winecfg - konfigutacionu alatku za Wine, prečicu će te pronaći u Applications → Wine →Configure Wine ili jednostavno pritisnite kombinaciju tipki na tastaturi ALT + F2 i ukucajte winecfg.
Na prvoprikazanoj kartici Applications možete podesiti verziju windows-a za koju je program napisan (ovo ponekad rešava problem ukoliko program neće da se pokrene), ili podesiti za svaku aplikaciju koju pokrećete posebnu verziju windows-a.
Na kartici Graphics štiklirajte opciju “Emulate a virtual desktop”, i u polja upišite rezoluciju koja je manja od trenutne rezolucije vašeg monitora. Na primer ako je vaša trenutna rezolucija 1024x768, u winecfg unesite 800x600. Ovo pomaže kada pokrećete program prvi put, naročito ako se program zaglavi, u tom slučaju možete zatvoriti samo prozor Wine-a bez potrebe da resetujete X server. Onog momenta kada se uverite da program radi kako treba, jednostavno odštiklirajte opciju “Emulate a virtual desktop” i program će se prikazivati u punoj rezoluciji.
Moguće je da Wine ne napravi ikonicu instaliranog programa na radnoj površi, već samo prečicu u Wine Start meniju (Applications → Wine → Programs). Ukoliko vam se desi da ne napravi ni ikonicu ni prečicu pritisnite kombinaciju tipki na tastaturi ALT + F2 i ukucajte winefile. To je program koji uveliko liči na prve verzije windows explorer-a, pa preko njega pronadjite izvršnu datoteku programa koji ste instalirali i pokrenite je dvoklikom. Dešavalo mi se takodje da na nekim starijim igricama (iz 1999 - 2000-te godine), da je ovo jedini način da se igra pokrene iako je uredno napravljena ikonica na radnoj površi i/ili prečica u Wine Start meniju.
Ako ni ovaj način ne uspe, pokrenite terminal i ukucajte:
cd ~/.wine/drive_c
ovo će vas odvesti u virtuelnu C: particiju koju Wine pravi i u nju instalira sve programe. Unesite zatim putanju do direktorijuma u kome je instaliran vaš program i pokrenite izvršnu datoteku komandom:
wine ime_datoteke.exe
pa će te u terminalu videti ispis radnji koje program obavlja pri pokretanju. Nekoliko programa sa kojima sam radio odbijalo je da se pokrene jer su im falile dinamičke programske biblioteke (.dll), koje sam vrlo jednostavno pronašao preko Google-a i kopirao ih u direktorijum /home/ime_korisnika/.wine/drive_c/windows/system32 nakon čega su se dati programi bez problema pokretali (kada skidate .dll datoteke sa interneta proverite njihovu licence, jer neke .dll datoteke zahtevaju da imate validnu ms windows licencu, iako ih skidate sa interneta).
Poneki programi hoće da se pokrenu tek nakon reseta računara. Da bi izbegli resetovanje kompletnog GNU/Linux-a, možete vrlo jednostavno resetovati samo Wine, komandom wineboot unešenom u terminal ili u okvir za pokretanje programa (ALT + F2).
Stariji programi ili programi bez instalacione rutine, zahtevaju odredjene izmene u windows registry bazi. Wine takodje ima registry bazu, a u nju ulazite komandom regedit unešenom u terminal ili u okvir za pokretanje programa (ALT + F2). Korisne izmene za Wine registry bazu možete pronaći na web stranici: http://wiki.winehq.org/UsefulRegistryKeys!
Ako program koji instalirate pravi prečice u windows control panel-u, pod Wine-om koristite komandu wine control unešenu u terminal ili u okvir za pokretanje programa (ALT + F2), kako bi ste pristupili svojevrsnoj kopiji windows control panel-a.
Neki programi zahtevaju da imate instaliran internet explorer da bi mogli da ih instalirate. Ipak, instaliranje internet explorer-a može srušiti Wine. Umesto njega, instalirajte Wine Gecko IE engine. Da bi instalirali Gecko, morate:
- uneti u terminal:
wine iexplore http://www.winehq.org
- odgovorite "yes" na instalacijski upit
- idite na "Useful Registry Keys" stranicu i idite na "HKEY_LOCAL_MACHINE" sekciju i dodajte sve "Internet Explorer" ključeve koristeći regedit.
Instalacione datoteke pisane za windows obično dolaze sa .exe ekstenzijom. No, postoje i sa ekstenzijom .msi. Ove datoteke možete instalirati komandom:
wine msiexec /i ime_datoteke.msi
ili
wine start ime_datoteke.msi
Ukoliko želite da instalirate program koji dolazi na dva instalaciona CD-a, i morate da promenite cd u toku instalacije koristite komandu:
wine eject
ova komanda će odmontirati trenutni CD i dozvoliti novom da bude automatski montiran. Ponekad ipak, automatsko montiranje ne radi ali ćete ipak moći izvršiti montiranje novog CD-a ručno. Ukoliko instalirate neki program sa CD-a putem terminala, nemojte menjati direktorijum do CD-a da bi ste pokrenuli instalacionu datoteku, jer ovo ponekad može dovesti do problema sa izmenom CD-ova u toku instalacije programa. Umesto toga koristite punu putanju iz vašeg "home" direktorijuma, npr.:
wine /media/cdrom0/setup.exe