Lokalno inženjersko takmičenje BelgradeLEC održaće se 17. i 18. aprila 2010. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu.

BelgradeLEC, drugi put u Beogradu a prvi put u okviru regionalnog inženjerskog takmičenja BalkanREC, organizuje studentska organizacija BEST Beograd (Udruženje studenata tehnike Evrope - Beograd).

Pravo da učestvuju na takmičenju imaju svi studenti tehničkih i prirodnih fakulteta Univerziteta u Beogradu. Prijavljanje se obavlja na sajtu BalkanREC-a i traje do 10. aprila 2010. u 23:00.

Studenti se prijavljuju pojedinačno ili u timovima (od 4 člana) za jednu od kategorija - case study (studija slučaja) i team design (timski dizajn). Pobednici se kvalifikuju za BalkanREC koji će se od 14. do 18. maja održati u Domu kulture Studentski grad, a na kom će učestvovati i pobednici lokalnih takmičenja iz Niša, Novog Sada, Skoplja i Sofije.

Linkovi:
http://www.balkanrec.com/local
http://www.balkanrec.com/apply
https://www.facebook.com/pages/Lokalno-i ... 0022845361
http://www.best.rs