Danas se svaka žena sladi, jer rukama jaja gladi.
Praznik ide, srce kuca, al' će dobro da se tuca.