Želim da napravim sledeće:
u gornjem delu slajda se vidi navigacija, na kojoj je 4-5 dugmeta. Navigacija uvek "stoji" tu, a slajdovi ispod se menjaju. Znači, da bude statična, a da to ne bude urađeno na način da na svakom slajdu bude ista navigacija pa da se stekne utisak da je navigacija uvek tu.
Znači, na neki način želim da napravim dva frejma, jedan statičan i drugi dinamičan.
Može li to, i kako, u powerpoint-u?