Da li su ekumenski susreti mladih u Sarajevu u organizaciji Taize zajednice iz Francuske zapravo priprema za Nis 2013?

http://www.taize.fr/sr_article9951.html