Hajde narode pošaljite sličice svojih automobila bez obzira na marku, godište, stanje da vidimo ko šta vozi i sa čime se ponosi! Devojke-vlasnice mogu da se instaliraju uz svoj auto. Samo bez podvala molim! Mislim, tuđi Lamburđini i vi. Pozdrav svima!