Klopka u Rambujeu
Strana 1 od 5 12345 PoslednjaPoslednja
Prikazujem rezultate 1 do 25 od 101

Tema: Klopka u Rambujeu

 1. #1
  Elita
  Učlanjen
  07.10.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  U Aleksincu
  Poruke
  17.590
  Tekstova u blogu
  4
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Klopka u Rambujeu

  Mnogo se priča o tome, a retko ljudi imaju prilike da pročitaju čuveni “Appendix B” ponuđenog sporazuma u Rambujeu.

  http://jurist.law.pitt.edu/ramb.htm

  Dodatak B: Status multinacionalnih snaga za vojno sprovođenje

  1. U svrhu ovog Dodatka, sledeći izrazi će imati ovde određeno značenje:

  a. ,,NATO” znači Organizacija severnoatlanstskog sporazuma (NATO), njena prateća tela, njen vojni štab, KFOR predvođen NATO-om i bilo kakve elemente/jedinice koje čine bilo koji deo KFOR-a ili su podrška KFOR-u, bilo da su iz zemalja članica NATO-a ili ne i bilo da su pod NATO ili nacionalnom komandom i kontrolom ili ne, kada deluju na sprovođenju ovog Sporazuma.

  b. ,,Vlasti u SRJ” znači odgovarajuće vlasti, bilo federalne, republičke, kosovske ili druge.

  c. ,,Ljudstvo NATO-a” znači vojno, civilno i ljudstvo po ugovoru koje je raspoređeno, pridodato ili zapošljeno od strane NATO-a, uključujući vojno, civilno ili osoblje po ugovoru iz država koje nisu članice NATO-a, koje učestvuju u Operaciji, sa izuzetkom upošljavanja lokalnog ljudstva.

  d. ,,Operacija” znači podrška, primena, priprema i učešće NATO-a i ljudstva NATO-a na sprovođenju ovog Odeljka.

  e. ,,Vojni štab” znači bilo koji entitet, bilo da je njegov sastav sačinjen isključivo ili delimično od vojnog ljudstva NATO-a, koji je uspostavljan da bi izvršio Operaciju.

  f. ,,Vlasti” znači određena nadležna osoba, agencija ili organizacija Strana.

  g. ,,Ljudstvo po ugovoru” znači tehnički stručnjaci ili funkcionalni specijalisti čije su usluge potrebne NATO-u i koji su na teritoriji SRJ izključivo u službi NATO-a, bilo u svojstvu savetnika za tehnička pitanja ili zbog ugradnje, rukovanja ili održavanja opreme, osim ako su:

  državljani SRJ; ili

  (2) osobe koje obično stanuju u SRJ.

  h. ,,Zvanična upotreba” znači bilo kakva upotreba kupljenih dobara ili usluga koje su iskorišćene i namenjene za obavljanje bilo koje funkcije po potrebi operacije štaba.

  i. ,,Objekti” znači sve zgrade, građevine, prostorije i zemljište za vršenje operacije, obuku i administrativne aktivnosti NATO-a za Operaciju kao i za smeštaj osoblja NATO-a. 2. Svo ljudstvo NATO-a, bez predrasuda o svojim privilegijama i imunitetu po ovom Dodatku, poštovaće zakone koji se sprovode u SRJ, bilo da su federalni, republički, kosovski ili drugi, dok god je poštovanje tih zakona u skladu sa poverenim zadacima/ovlašćenjima i suzdržaće se od aktivnosti koje nisu u skladu sa prirodom Operacije.

  3. Strane uviđaju potrebu za postupcima hitnog polaska i ulaska ljudstva NATO-a. To ljudstvo će biti izuzeto od propisa za vize i pasoše i potrebama za evidenciju koji se odnose na strance. Na svim ulaznim i izlaznim tačkama u/iz SRJ, ljudstvo NATO-a će moće da uđe u/izađe iz SRJ pokazivanjem lične karte svoje zemlje. Ljudstvo NATO-a će nositi legitimaciju koju im vlasti SRJ mogu zatražiti da pokažu, ali neće biti dozvoljeno da se takvim zahtevima ometaju ili odlažu operacije, obuka i kretanje.

  4. Vojno ljudstvo NATO-a će obično nositi uniforme, a ljudstvo NATO-a može posedovati i nositi oružje, ako im se to odobri naređenjem. Strane će prihvatiti kao važeće, bez taksi i nadoknada, vozačke dozvole i ovlašćenja koje ljudstvu NATO-a izdaju njihove određene državne vlasti.

  5. NATO-u će biti dozvoljeno da istakne zastavu NATO-a i/ili nacionalne zastave nacionalnih elemenata/jedinica u njegovom sastavu na bilo kojoj NATO uniformi, prevoznim sredstvima ili objektu.

  6. a. NATO će biti imun na sve pravne postupke, bilo građanske, administrativne ili krivične.

  b. Ljudstvo NATO-a, pod svim okolnostima i u svakom trenutku, biće imuno u odnosu na Strane, nadležnost u smislu bilo kojih građanskih, administrativnih, krivičnih, ili disciplinskih prekršaja, koje bi mogli počiniti u SRJ. Strane će pomoći u Državama koje učestvuju u operaciji u sprovođenju njihovih nadležnosti nad svojim sopstvenim državljanima.

  c. Bez obzira na gore pomenuto i u skladu sa izričitim pristankom NATO-a u svakoj prilici, vlasti SRJ mogu u izuzetnim slučajevima da sprovode nadležnost oko takvih pitanja, ali samo po pitanju ljudstva po ugovoru koje ne potpada pod nadležnost zemlje čiji državljanstvo ima.

  7. Ljudstvo NATO-a biće imuno na bilo kakav oblik hapšenja, istrage, ili zatvaranja od strane vlasti SRJ. Ljudstvo NATO-a koje je greškom uhapšeno ili zatvoreno biće smesta predato vlastima NATO-a.

  8. Ljudstvo NATO-a, zajedno sa svojim vozilima, plovilima, vazduhoplovima i opremom, uživaće slobodan i neograničen prolaz i nesmetan pristup širom SRJ, uključujući s tim u vezi vazdušni prostor i teritorijalne vode. Ovo će obuhvatati, ali neće biti ograničeno na pravo na logorovanje, manevre, ukonačenje i upotrebu bilo koje oblasti ili objekata, zavisno od potrebe, za podršku, obuku i operacije.
  Samo da objasnim ovo ukonačenje.

  Ne engleskom billet, u pitanju je privatni smeštaj za oružane snage, odnosno zvanično naređenje vlasniku kuće da obezbedi privremeni smeštaj za pripadnika oružanih snaga.
  Poslednji put ažurirao/la gost 41715 : 16.03.2010. u 20:04 2. #2
  Elita
  Učlanjen
  07.10.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  U Aleksincu
  Poruke
  17.590
  Tekstova u blogu
  4
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Klopka u Rambujeu

  .....

  9. NATO će biti izuzet od dažbina, poreza i drugih nameta i inspekcija i carinskih propisa uključujući pokazivanje inventara ili druge rutinske carinske dokumentacije, za ljudstvo, vozila, plovila, vazduhoplove, opremu, zalihe i namirnice koje ulaze, izlaze ili prolaze preko teritorije SRJ za podršku Operaciji.

  10. Vlasti u SRJ će omogućiti, kao prioritet i svim raspoloživim sredstvima, svako kretanje osoblja, vozila, plovila, vazduhoplova, opreme ili zaliha, kroz ili u vazdušnom prostoru, lukama, aerodromima ili putevima koji se za to koriste. NATO-u se ne mogu naplaćivati nikakvi troškovi za vazdušnu navigaciju, sletanje ili uzletanje aviona, bilo da su u vlasništvu vlade ili iznajmljeni. Isto tako, ne mogu se naplaćivati nikakve dažbine, takse ili nameti brodovima NATO-a, bilo da su u vlasništvu vlade ili iznajmljeni samo za ulazak u luke i izlazak. Vozila, plovila i vazduhoplovi koji se koriste za podršku u operaciji neće biti podložni zahtevima za dozvole i registracije, niti za komercijalno osiguranje.

  11. NATO-u se odobrava upotreba aerodroma, puteva, železnice i luka bez plaćanja dažbina, obaveza, dugova, taksi ili nameta uslovljenim samom upotrebom. NATO, međutim, neće tražiti da bude izuzet od plaćanja određenih zatraženih i ispunjenih usluga, ali neće biti dozvoljeno da se zadržavaju operacije/kretanje i pristup u iščekivanju naplate takvih usluga.

  12. Ljudstvo NATO-a biće izuzeto od oporezivanja Strana na plate i naknade koje prima od NATO-a i na bilo kakve prihode koje dobija izvan SRJ.

  13. Ljudstvo NATO-a i njihova poznata pokretna svojina koja je uvezena u, stečena u ili izvezena iz SRJ, biće izuzeta od dažbina, taksi i drugih nameta, inspekcija i carinske kontrole.

  14. NATO-u će biti dopušteno da uvozi i izvozi, oslobođen dažbina, taksi i drugih nameta, stvari kao što su oprema, zalihe i namirnice za potrebe operacije NATO-a, pod uslovom da je takva roba za zvaničnu upotrebu NATO-a ili za prodaju ljudstvu NATO-a. Prodata roba će biti isključivo za upotrebu ljudstva NATO-a, a njen prenos na neovlašćene osobe neće biti moguć.

  15. Strane su svesne da je za Operaciju neophodna upotreba komunikacionih kanala. NATO-u će biti dopušteno da rukovodi svojom sopstvenom unutrašnjom poštanskom službom.

  Strane će, na običan zahtev, staviti na raspolaganje sve telekomunikacione usluge, uključujući emiterske usluge, neophodne za Operaciju, kako to odredi NATO. Ovo će obuhvatati pravo na upotrebu takvih sredstava i usluga, koje su potrebne kako bi se obezbedila mogućnost komunikacije i pravo da se za tu svrhu besplatno koristi čitav elektromagnetni spektar. U primeni ovog prava, NATO će uložiti svaki mogući napor da se uskladi i uzme u obzir potrebe i zahteve nadležnih vlasti u SRJ.

  16. Strane će besplatno staviti na raspolaganje one javne objekte koji NATO zatraži za pripremu i izvršenje Operacije. Strane će pomoći NATO-u da, po najnižoj ceni, dođe do neophodnih instalacija, kao što su struja, voda, gas i drugi resursi, koji NATO-u zatrebaju za Operaciju.

  17. NATO i ljudstvo NATO-a biće imuni na bilo kakve zahteve, koje nastanu usled aktivnosti tokom sprovođenja operacije; međutim, NATO će se pozabaviti zahtevima na dobrovoljnoj osnovi.

  18. NATO će moći direktno da sklapa ugovore za nabavku robe, usluga i izgradnje od bilo kog izvora unutar i izvan SRJ. Takvi ugovori, roba, usluge i izgradnju neće biti podložni plaćanju dažbina, taksi ili drugih nameta. NATO takođe može da izvodi građevinske radove sa svojim sopstvenim ljudstvom.

  19. Komercijalna preduzeća koja rade na području SRJ u svojstvu NATO-a biće izuzeta od lokalnih zakona i propisa u skladu sa uslovima i okolnostima njihove namene, dozvola i evidencije zaposlenih, poslovanja i korporacija.

  20. NATO može da unajmi lokalno ljudstvo koje će na pojedinačnoj osnovi ostati podređeno lokalnim zakonima i propisima sa izuzetkom zakona o radu/zaposlenju. Međutim, lokalno ljudstvo u službi NATO-a će:

  a. biti imuno od pravnog postupka u smislu izgovorene ili pisane reči i svih postupaka koje čine u zvaničnom svojstvu;

  b. biti imuno od državnih službi i/ili državne vojne obaveze;

  c. potčinjeno uslovima i okolnostima zaposlenja koje je uspostavio NATO; i

  d. biti izuzeti od oporezivanje primanja i naknada koje ima plaća NATO.

  21. U skladu sa sprovođenjem svojih ovlašćenja po ovom Odeljku, NATO je ovlašćen da zatvara pojedince i da ih, što je pre moguće, izručuje nadležnim zvaničnicima.

  22. Tokom sprovođenja Operacije, NATO-u može zatrebati popravka ili prepravke određenih infrastruktura u SRJ, kao što su putevi, mostovi, tuneli, zgrade i sistem komunalija. Svaka takva popravka ili prepravke neprivremene prirode postaće deo i istog vlasništva kao i infrastruktura. Privremene popravke ili prepravke mogu se uklanjati po odluci Komandanta NATO-a, a infrastruktura se može vratiti u, što je više moguće, prvobitno stanje, izuzev normalnog oštećenja i krzanja.

  23. U slučaju da bilo koji prethodni dogovor propadne, sporovi oko tumačenja ili primene ovog Dodatka biće rešeni između NATO-a i nadležnih vlasti SRJ.

  24. Sa bilo kojom od Strana mogu biti zaključeni dodatni aranžmani kako bi se olakšali bilo koji od detalja u vezi sa Operacijom.

  25. Uslovi ovog Dodatka ostaće na snazi do okončanja Operacije ili, ako se Strane i NATO drugačije dogovore.
  Poslednji put ažurirao/la gost 41715 : 16.03.2010. u 19:24

 3. #3
  Elita
  Učlanjen
  07.10.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  U Aleksincu
  Poruke
  17.590
  Tekstova u blogu
  4
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Klopka u Rambujeu

  Deo Bi-Bi-Sijevog dokumentarca ,,Moralna borba – NATO u ratu” koji se odnosi na Rambuje:

  https://www.youtube.com/watch?v=kNbIUbnj7z4

  Transkript celog dokumentarca:

  http://209.85.135.132/search?q=cache...&hl=en&ct=clnk

  ALAN LITL:

  Ali Olbrajtova je znala da galvanizirajući efekat Račka neće dugo trajati. Morala je da uključi i svoje evropske saveznike. Insistirala je da više nema diplomatije bez ubedljive upotrebe sile. Evropljani su se složili. Uslediće još jedan poslednji diplomatski napor. Hipnotišuća raskoš zamka Rambuje u blizini Pariza postala je najluksuznija kafana poslednje šanse u diplomatskoj istoriji. Da li će veličanstvenost Rambujea navesti stare neprijatelje na pomirenje?

  DUGI GORANI (delegat kosovskih Albanaca):

  Privikli smo se na retka vina. Privikli smo se na ukusne i, pretpostavljam, užasno skupe francuske specijalitete. Privikli smo se na luksuz čiji je glavni cilj bio da nas natera da uzmemo olovku i potpišemo list papira. Dakle, tu je bio i luksuz i sve je bilo tu: samo potpišite prokleti dokument.

  LITL:

  Dok su delegati pristizali, postajalo je jasno da se radi o poslednjoj liniji pregovora. Atmosfera je bila napeta, bio je to prvi put da su ovi stari neprijatelji sedeli u istoj prostoriji. Evropljani, od kojih su neki nerado pristali na pretnju silom, ozbiljno su težili dogovoru koji bi i Srbi i Albanci mogli da private. Međutim, Amerikanci su bili skeptični. Došli su u Rambuje sa drugačijim ishodom na umu.

  DŽEJMS RUBEN (pomoćnik državnog sekretara SAD):

  Drugi prihvatljivi ishod bio je da se razjasni ono što prethodno nije bilo jasno. I to da se rasjasni koja je strana uzrok problema i da se razjasni koju bi stranu NATO trebalo da brani, a kojoj strani da se suprotstavi, a to je značilo da kosovski Albanci pristanu na predlog, a Srbi ne.

  MEDLEN OLBRAJT (državna sekretarka SAD):

  Ako Srbi ne bi pristali, a Albanci bi, onda je postojao jako očigledan razlog za upotrebu sile.

  LITL:

  Evropljani su se čvrsto držali zvanične svrhe pregovora – dogovor obe strane.

  Robin Kuk (spoljni sekretar Velike britanije)

  Pitanje: Da li je na kraju bilo mnogo važije da Albanci pristanu nego da pristanu Srbi?

  Odgovor: Ne, bilo je važno da obe stranu pristanu. Na kraju krajeva, ovo nije bila taktička vežba da se stvori osnova za reakciju, već iskreni pokušaj da se pronađe formula koju su Srbi tražili.

  Džejmi Ruben:

  Očigledno, javno smo morali da stavimo do znanja da tražimo sporazum, ali privatno smo znali da su prilično male šanse da će Srbi pristati.

  LITL:

  Srbi se nisu protivili političkim aspektima mirovnog plana – uključujući široku autonomiju za Kosovo. Međutim, njihova delegacija nije želela ni da čuje za vojni deo – NATO snage za uspostavljanje mira.

  GENERAL NEBOJŠA PAVKOVIĆ:

  …Da mogu da rade šta hoće, da se kreću gde hoće. Praktično, to je značilo okupaciju jedne zemlje. I to niko nije mogao da prihvati, to…

  DŽEJMI RUBEN:

  Pitanje: Mora da je postojala neka donja granica… koliko ste daleko bili spremni da odete da umirite strepnje Srba? Da li biste, recimo, napravili kompromis u vezi uloge NATO-a u tim snagama?

  Odgovor: Ne. To su morale da budu NATO snage, jer, ako to ne bi bio NATO, ne bi uspelo!


  LITL:

  Pažnja je usmerena na albansku delegaciju. Oni su izabrali mladog i neiskusnog pripadnika OVK, Hašima Tačija kao svog vođu. Čitava delegacija ga je nagovarala da prihvati. Međutim, on je odbio, jer ponuđeni sporazum nije sadržao referendum o nezavisnosti.

  DUGI GORANI:

  Delegacija je postavila Tačija za vođu ne znajući da bi mogli da postanu njegovi zarobljenici.

  VETON SUROI (politički lider kosovskih Albanaca):

  Da, sa svih strana se čulo ubedljivo ,,da”, osim kad je došlo do Tačija – koji je bio jako suzdržan i rekao je ,,ne”.

  DUGI GORANI:

  Tači je vrlo prosto rekao delegaciji, ,,Vidite, ovaj dokument, sama ova prezentacija, ustvari je skroz neprihvatljiva.

  VETON SUROI:

  Govorio je jezikom koji bi mogao biti pretnja… mogao bi se shvatiti kao pretnja.

  DUGI GORANI:

  ,,…I ko god da to sad potpiše, ja ću se prema njemu ponašati i smatraću ga narodnim neprijateljem”.

  LITL:

  Bio je to slikoviti prikaz sile oružja kojim su sada mahali kosovski Albanci. Tačijevo zastrašivanje nejgovih kolega delegate nije sprečilo razvoj prisnih odnosa između njega i međunarodnih pokrovitelja.

  DŽEJMI RUBEN:

  On je bio neko ko je bio mlađi član delegacije, bliži mojim godinama, tako da je postojalo neko prirodno razumevanje. Mislim da sam ga malo zadirkivao kako bi lepo izgledao u nekom holivudskom filmu i mislim dam u je ustvari prijalo to uzajamno zadirkivanje.

  LITL:

  Tači nije reagovao na laskanje. Amerikanci su pozvali svoju diplomatsku artiljeriju. Medlen Olbrajt je stigla na Dan zaljubljenih. Bila je apsolutno usredsređena na Tačijev pristanak. Provela je četiri dana dodvoravajući mu se.

  MEDLEN OLBRAJT:

  Bilo je očigledno da je Gdin Tači nekakav vođa i upoređivali smog a sa Gerijem Adamsom.

  DUGI GORANI:

  Insistirala je da on napravi nekakav simboličan izbor.

  MEDLEN OLBRAJT:

  Možda je to bio vođa sa ciljem, koji je bio spreman da bude deo političkog rešenja.

  VETON SUROI:

  …što se Tačiju delimično svidelo, a većim delom mu se nije svidelo. U redu, svidela mu se ideja kako ga uvlače u politiku.

  LITL:
  (Noć u Rambujeu)
  Rokovi su dolazili i odlazili, Tači je i dalje istrajavao.

  MEDLEN OLBRAJT:

  Moram reći da sam bila neverovatno isfrustrirana. U to vreme i na tom mestu, morali samo da budemo načisto.


  VETON SUROI:

  Rekla je, ,,Vi potpišete, Srbi ne potpišu, bombardujemo. Vi potpišete, Srbi potpišu, ulazi NATO. Tako da je na vama da kažete. Vi ne potpišete, Srbi ne potpišu, zaboravljamo ovu temu. Bila je vrlo jasna.
  Poslednji put ažurirao/la gost 41715 : 16.03.2010. u 20:32

 4. #4
  Buduća legenda 27E (avatar)
  Učlanjen
  09.02.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Mirijevo2
  Poruke
  46.246
  Tekstova u blogu
  8
  Reputaciona moć
  661

  Podrazumevano Re: Klopka u Rambujeu

  neka si ga napisao

  oni koji ne znaju neka nauce, oni koji su `zaboravili` neka se podsete
  dokle god pucaju puske na ljubinom grobu nemci nece proci,
  a kad prestanu znajte da na ljubinom gobu nema vise zivih proletera

 5. #5
  Elita
  Učlanjen
  07.10.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  U Aleksincu
  Poruke
  17.590
  Tekstova u blogu
  4
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Klopka u Rambujeu

  Citat Original postavio 27E Pogledaj poruku
  neka si ga napisao

  oni koji ne znaju neka nauce, oni koji su `zaboravili` neka se podsete
  Nesto od ovoga sam znao od ranije, ali su mu 'ebali kevu s ovim "ukonachenjem".

  Cini mi se da su Srbi i pod Osmanlijama imali liberalnije uslove od ovih koje im je ponudio NATO.

 6. #6
  Buduća legenda 27E (avatar)
  Učlanjen
  09.02.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Mirijevo2
  Poruke
  46.246
  Tekstova u blogu
  8
  Reputaciona moć
  661

  Podrazumevano Re: Klopka u Rambujeu

  sprdali se neuki rezimci sa s.m. i nato agresijom

  na njihovu dusu
  dokle god pucaju puske na ljubinom grobu nemci nece proci,
  a kad prestanu znajte da na ljubinom gobu nema vise zivih proletera

 7. #7
  Elita
  Učlanjen
  07.10.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  U Aleksincu
  Poruke
  17.590
  Tekstova u blogu
  4
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Klopka u Rambujeu

  Citat Original postavio 27E Pogledaj poruku
  sprdali se neuki rezimci sa s.m. i nato agresijom

  na njihovu dusu
  Sto je uglavnom dobar pokazatelj koliko se kod nas zna o tome.

  Demokratski mrak.

 8. #8
  Elita
  Učlanjen
  01.08.2008.
  Pol
  ženski
  Poruke
  20.339
  Reputaciona moć
  319

  Podrazumevano Re: Klopka u Rambujeu

  Citat Original postavio Milanne Pogledaj poruku
  Nesto od ovoga sam znao od ranije, ali su mu 'ebali kevu s ovim "ukonachenjem".

  Cini mi se da su Srbi i pod Osmanlijama imali liberalnije uslove od ovih koje im je ponudio NATO.

  Dzabe si krecio, znas da demokrate ne vole da citaju dugacke tekstove..............mislim,za to su placeni

 9. #9
  Elita
  Učlanjen
  07.10.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  U Aleksincu
  Poruke
  17.590
  Tekstova u blogu
  4
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Klopka u Rambujeu

  Citat Original postavio jevropa Pogledaj poruku
  Dzabe si krecio, znas da demokrate ne vole da citaju dugacke tekstove..............mislim,za to su placeni
  Imao sam i to u vidu, pa sam boldovao najvaznije.

 10. #10
  Elita Halix (avatar)
  Učlanjen
  19.09.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Na sedmom spratu...
  Poruke
  16.114
  Reputaciona moć
  359

  Podrazumevano Re: Klopka u Rambujeu

  Voleo bi da citam ovo i da komentarisem,ali nemam snage stvarno...dodje mi da nekoga zadavim...
  “Ponosni smo na srpsko porijeklo i crnogorsku državnost, na slavnu istoriju srpskog naroda. Zato i vjerujemo u zajedničku budućnost i prosperitet.” - Milo Djukanović

 11. #11
  Elita
  Učlanjen
  01.08.2008.
  Pol
  ženski
  Poruke
  20.339
  Reputaciona moć
  319

  Podrazumevano Re: Klopka u Rambujeu

  Citat Original postavio Halix Pogledaj poruku
  Voleo bi da citam ovo i da komentarisem,ali nemam snage stvarno...dodje mi da nekoga zadavim...

  Ma hajde, za to nemas snage, a imas snage da branis Botu i njegove lazi.............
  ali to i je vas problem, slabici uvek idu linijom manjeg otpora

 12. #12
  Elita
  Učlanjen
  30.01.2010.
  Pol
  muški
  Poruke
  24.563
  Reputaciona moć
  497

  Podrazumevano Re: Klopka u Rambujeu

  Dzabe si krecio, znas da demokrate ne vole da citaju dugacke tekstove......
  Imao sam i to u vidu, pa sam boldovao najvaznije
  Voleo bi da citam ovo i da komentarisem,ali nemam snage stvarno...

 13. #13
  Elita Halix (avatar)
  Učlanjen
  19.09.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Na sedmom spratu...
  Poruke
  16.114
  Reputaciona moć
  359

  Podrazumevano Re: Klopka u Rambujeu

  Citat Original postavio jevropa Pogledaj poruku
  Ma hajde, za to nemas snage, a imas snage da branis Botu i njegove lazi.............
  ali to i je vas problem, slabici uvek idu linijom manjeg otpora
  Stvarno ga tupis...pa jel mozemo sad nesto tu da promenimo,to sto se desilo u Rambujeu?
  “Ponosni smo na srpsko porijeklo i crnogorsku državnost, na slavnu istoriju srpskog naroda. Zato i vjerujemo u zajedničku budućnost i prosperitet.” - Milo Djukanović

 14. #14
  Elita NEPOBEDIVO SUNCE (avatar)
  Učlanjen
  21.08.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  internet
  Poruke
  21.886
  Reputaciona moć
  558

  Podrazumevano Re: Klopka u Rambujeu

  Bilo je tu i ubacivanje dodatnih papira u vec dogovoren sadrzaj.
  Jednom su to nashi odmah otkrili , a drugi put su otkrili poshto je Miloshevic vec podpisao , a Holbruk vec sedeo u avionu. Svashta je tu bilo , a mi nismo bili dorasli toj igri lazi i obmana.
  Sve je ovo laz pa cak i to !!!

 15. #15
  Elita
  Učlanjen
  01.08.2008.
  Pol
  ženski
  Poruke
  20.339
  Reputaciona moć
  319

  Podrazumevano Re: Klopka u Rambujeu

  Citat Original postavio Milanne Pogledaj poruku
  Imao sam i to u vidu, pa sam boldovao najvaznije.

  Ne vredi bre brate, njima se istina samo maljem u glavu uteruje

 16. #16
  Elita
  Učlanjen
  01.08.2008.
  Pol
  ženski
  Poruke
  20.339
  Reputaciona moć
  319

  Podrazumevano Re: Klopka u Rambujeu

  Citat Original postavio Halix Pogledaj poruku
  Stvarno ga tupis...pa jel mozemo sad nesto tu da promenimo,to sto se desilo u Rambujeu?

  Pa za pocetak da prestanete da serete kako je Milosevic kriv, a kako su nam demokrate i Djindjic bile spas...........eto od vas dovoljno

 17. #17
  Elita NEPOBEDIVO SUNCE (avatar)
  Učlanjen
  21.08.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  internet
  Poruke
  21.886
  Reputaciona moć
  558

  Podrazumevano Re: Klopka u Rambujeu

  Citat Original postavio jevropa Pogledaj poruku
  Ne vredi bre brate, njima se istina samo maljem u glavu uteruje
  To je previshe grubo u zadnje vreme se to radi demokratski...............vazelin i ulazi im bez problema
  Sve je ovo laz pa cak i to !!!

 18. #18
  Elita Halix (avatar)
  Učlanjen
  19.09.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Na sedmom spratu...
  Poruke
  16.114
  Reputaciona moć
  359

  Podrazumevano Re: Klopka u Rambujeu

  Citat Original postavio jevropa Pogledaj poruku
  Pa za pocetak da prestanete da serete kako je Milosevic kriv, a kako su nam demokrate i Djindjic bile spas...........eto od vas dovoljno
  Od Milosevica i jesu bili spas!
  “Ponosni smo na srpsko porijeklo i crnogorsku državnost, na slavnu istoriju srpskog naroda. Zato i vjerujemo u zajedničku budućnost i prosperitet.” - Milo Djukanović

 19. #19
  Elita
  Učlanjen
  07.10.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  U Aleksincu
  Poruke
  17.590
  Tekstova u blogu
  4
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Klopka u Rambujeu

  Citat Original postavio Halix Pogledaj poruku
  Od Milosevica i jesu bili spas!
  Mda, iz perspektive stranih investitora najverovatnije.

 20. #20
  Elita
  Učlanjen
  07.10.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  U Aleksincu
  Poruke
  17.590
  Tekstova u blogu
  4
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Klopka u Rambujeu

  Citat Original postavio Halix Pogledaj poruku
  Voleo bi da citam ovo i da komentarisem,ali nemam snage stvarno...dodje mi da nekoga zadavim...
  One sto te lazu?

 21. #21
  Elita Halix (avatar)
  Učlanjen
  19.09.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Na sedmom spratu...
  Poruke
  16.114
  Reputaciona moć
  359

  Podrazumevano Re: Klopka u Rambujeu

  Citat Original postavio Milanne Pogledaj poruku
  One sto te lazu?
  Ne,nego recimo Madlin Olbrajt...
  “Ponosni smo na srpsko porijeklo i crnogorsku državnost, na slavnu istoriju srpskog naroda. Zato i vjerujemo u zajedničku budućnost i prosperitet.” - Milo Djukanović

 22. #22
  Domaćin ludishinter (avatar)
  Učlanjen
  01.08.2007.
  Pol
  muški
  Poruke
  3.322
  Reputaciona moć
  72

  Podrazumevano Re: Klopka u Rambujeu

  Prakticno da smo prihvatili sporazum bili bi okupirani i ne bi bili samostalni,nijedna normalna zemlja ovo ne bi prihvatila.
  *Bolje je činiti malo a dobro,nego puno a loše.*-Sokrat

  Strpljenje je moć.

 23. #23
  Moderator SURbel (avatar)
  Učlanjen
  04.07.2006.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  "...ево нас у казамату, на нама ланци звече" -Србија данас
  Poruke
  32.782
  Reputaciona moć
  1242

  Podrazumevano Re: Klopka u Rambujeu

  Citat Original postavio Halix Pogledaj poruku
  Stvarno ga tupis...pa jel mozemo sad nesto tu da promenimo,to sto se desilo u Rambujeu?
  Не можемо да променимо ништа, само би они, који годинама тупе како су нас бомбардовали због Слобе, могли мало зачепе. Време је да пронађу неки други "аргумент"...
  "I opet je, ajoj majko, Predrag Strajnić vodio program, kao i tada tokom utakmice, samo što, na njegovu sreću, sada nije bio baš ispred kamere kad je počelo bogohulno skandiranje..."

 24. #24
  Moderator SURbel (avatar)
  Učlanjen
  04.07.2006.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  "...ево нас у казамату, на нама ланци звече" -Србија данас
  Poruke
  32.782
  Reputaciona moć
  1242

  Podrazumevano Re: Klopka u Rambujeu

  П.С. А и они други, који би и гаће скинули да би ушли у ЕУ, да мало размисле због КОГА скидају гаће...
  "I opet je, ajoj majko, Predrag Strajnić vodio program, kao i tada tokom utakmice, samo što, na njegovu sreću, sada nije bio baš ispred kamere kad je počelo bogohulno skandiranje..."

 25. #25
  Elita
  Učlanjen
  01.08.2008.
  Pol
  ženski
  Poruke
  20.339
  Reputaciona moć
  319

  Podrazumevano Re: Klopka u Rambujeu

  Citat Original postavio Halix Pogledaj poruku
  Od Milosevica i jesu bili spas!

  Naravno, ali samo vama stranackim pripadnicima..............pogledej oko sebe, kako drugi zive,
  ne meri se "dobro" po blagostanju manjine, nego vecine..............al kome ja pricam

Slične teme

 1. Jedanaest godina od mirovnih pregovora u Rambujeu
  Autor ludishinter u forumu Politika
  Odgovora: 21
  Poslednja poruka: 06.02.2010., 17:49
 2. porno klopka
  Autor psoglav u forumu Ljubav i seks
  Odgovora: 31
  Poslednja poruka: 26.08.2009., 14:33
 3. KLOPKA
  Autor smokvica170 u forumu Ljubav i seks
  Odgovora: 178
  Poslednja poruka: 03.04.2008., 02:45
 4. KLOPKA
  Autor Oprah_Bg u forumu Ljubav i seks
  Odgovora: 46
  Poslednja poruka: 28.07.2005., 11:37

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •