Interesuje me kako se manifestuje nedostatak lithijuma u organizmu, kod kojih bolesti se manifestuje i da li je to uzrok ili posledica tih bolesti?
Govorim o nativnom lithijumu, znači kod ljudi koji ne piju lithijum karbonat u terapijske svrhe.