da kad te neko zeza kad je sakrio broj da prikaze broj sa malom ikonicom da je bio sakriven broj