ima centralu medunarodnu ,ili to ide preko fiksne telefonije