Da li neko poseduje ovaj primerak?
Dajte i neki sajt sa eng. ili spr. uputstvom, ubi me ovaj germanski.