Prema zvanicnim podacima Statistickog ureda u Sloveniji

www.stat.si/eng/novica_prikazi.aspx?id=2800

In the period January-September 2009, GDP decreased by 8.6 percent compared to the same period of 2008.

U periodu januar-septembar, bruto domaci proizvod Republike Slovenije je opao 8,6% u poredjenju sa istim periodom 2008.

Za poslednji kvartal jos nema zvanicnih podataka.

Prema OECED-u prognoza pada BDP-a u Sloveniji je 7,9%.

Oba ova podatka znace da je pad BDP-a u Sloveniji veci nego u Crnoj Gori.

Prema zvanicnom saopstenju, Crna Gora je imala najveci pad BDP-a na Balkanu: 7%.

Svakako Slovenija je imala veci pad, ali verovatno Sloveniju ne razmatraju kao balkansku zemlju.