Da li neko prodaje ili na neki način može da dođe do nekih od sledećih programa za detekciju:

1. LVA 6.50
2. X13-VSA PRO Cobra Version 3.6.0
3. X13-VSA PRO Version 3.0

Ako može, po kojoj ceni?

Zahvaljujem se!