Postavljen je Sajt i Forum Studenata Visoke Zdravstvene Skole u Beogradu,

potrebni moderatori za uredjenje foruma, uslov je da ste student na odgovarajucem smeru.


http://www.studentivisokazdravstvenaskola.info


kontakt: admin@studentivisokazdravstvenaskola.info