da li bi doslo do nezeljenoh efekata ako bi se uzela jedna doza steroida (DECA) zbog mase