KultArt

raspisuje:
K O N K U R S
ZA
IV MEĐUNARODNI FESTIVAL DJEČIJE POEZIJE

Festival dječije poezije održaće se u okviru velike kulturne manifestacije „DJEČIJE CARSTVO TAMARIS 2010“ u Banjaluci u aprilu 2010. godine.
Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom predsjednika RS.
I ove godine Festival će okupiti eminentna imena iz svijeta poezije za djecu i omogućiti mladim pjesnicima da na istoj sceni predstave svoje radove.

Konkurs je otvoren za učenike osnovnih škola iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske. Makedonije i Slovenije

Učesnici će biti bodovani u dvije kategorije:
I kategorija – učenici od 1-5. razreda (za devetogodišnje OŠ) i od 1-4. razreda (za osmogodišnje OŠ);
II kategorija – učenici od 6-9. razreda (za devetogodišnje OŠ) i od 5-8. razreda (za osmogodišnje OŠ);

Napomena: učenici iz Makedonije i Slovenije mogu slati radove na maternjem jeziku.

Stručni žiri će odabrati po 15 najboljih u obe kategorije.
30 finalista će se u Banjaluci takmičiti za glavne nagrade.
Najbolji radovi biće štampani u Zborniku festivala.

Tema je slobodna, a broj radova koje jedan autor može poslati nije ograničen. Pjesme trebaju biti otkucane fontom Times New Roman.

Poželjno je radove slati na e-mail adresu:
festival.poezije@gmail.com

Ukoliko se radovi šalju poštom slati ih na adresu

„KULTART“
Festival dječije poezije – za konkurs
(Slobodanu Stošiću)

Slobodana Jovanovića 5
78 000 BANЈA LUKA
Republika Srpska – BiH

Uz radove poslati i prijavu koja treba da sadrži: ime i prezime autora, datum rođenja, razred i podatke škole koju autor pohađa (adresa, e-mail adresa, telefon)
Konkurs je otvoren do 01.03.2010. године.

www.djecijecarstvo.org