http://www.novinar.de/2010/02/02/apel-protiv-rezolucije-o-srebrenici.html

Tekst apela:
http://www.novinar.de/wp-content/uploads/2010/02/appeal_to_tadic_and_parliament_eng.pdf

Uputite ove linkove svakom akademskom građaninu koga znate.
Na dnu apela se nalazi lista onih koji su apel do sada potpisali.
Potrebno nam je što više domaćih i stranih potpisnika.