Kakve su mogućnosti prelaska sa Beogradskog univerziteta na neki univerzitet u Francuskoj,
i po kakvoj ceni ?