da li je moguce da se preko infrareda racunar i telefon 6610 povezu na internet i kako bi to trebalo da se izvede?