Molim vas ako moze bar neke upute ili dijelovi programa:

ZADATAK glasi:

1.) Napisati rekurzivnu funkciju koja stampa romb za uneto n kao na slici (n=2)

*
* *
*