prilikom ukljucivanja laptopa asus os windows vista otvara se prozor C/Windows Ascc Prolog.exe .
KO ZNA O CEMU SE RADI I ZASTO SE OVAJ PROZOR OTVARA ?