Pisem seminarske radove iz oblasti drustvenih nauka. Cena: 1000 dinara