NOVI RASPORED SUDOVA U BEOGRADU, NOVE SUDSKE TAKSE I AKTUELNA ADVOKATSKA TARIFA U SRBIJI.

ZANIMLJIV SAJT SVE NA JEDNOM MESTU

http://www.advokatsimic.rs/html/sudovi_beograd.html