Multimedijalni kursevi stranih jezika na 3 CD-a.
Cena 600 dinara.
Detaljnije na
tel.064.1156.856
ili na sajtu:
www.cdkurs.cjb.net