Multimedijalni kursevi stranih jezika na 3 CD-a. Cena 600 dinara. Detaljnije na tel.064.1156.856 ili na sajtu: www.cdkurs.cjb.net