Podešavanje margina...
Vidljivost margina...

Kliknemo na dugme Microsoft Office u gornjem levom uglu, pa idemo na Word Options...Zatim idemo na Advanced... Pa u okviru dela Show document content cekiramo opciju Show text boundaries...I margine postanu vidljive...


Podešavanje rulera...

U desnom gornjem uglu, odmah iznad scroll bar-a... Kliknemo na ovu ikonicu...Da bi bio vidljiv i vertikalni moramo da cekiramo u okviru dela Display opciju Show vertical ruler...