Neznam mnogo da radim u njemu a treba mi neka simuacija kretanja fliuda u cevima...ili opstrujavanje vazduha oko aeroprofila..
Kad bi imali neki kod bilo bi super.
.
Pomagajte!