Da li biste voleli da Srpska Pravoslavna Crkva bude u gregorijanskom krilu i povezanija sa Rumunima, Grcima, Bugarima i Kipranima ili da ostane u julijanskom krilu, kao povezanija sa Rusima, Ukrajincima, Belorusima i Gruzinima