Nisam bila u skoli mesec i po zbog operacije, a nema ko da mi objasni kako se ovo radi.
Dakle, treba da napravim dnevnik ako je zadatak sledeci:

Promena1: Trgovinsko preduzece "Inter" prodalo je po fakturi 16 trgovinskom preduzecu "Dobit", robu u vrednosti od 236.000 dinara (200.000+36000 - pdv).

Promena2: Trg. preduzece "Limes" prodalo je po fakturi 21 trgovinskom preduzecu "Inter" robe za 283.200 dinara (240.000+43.200 - pdv).

Promena3: Zakljucen je ugovor o cesiji na 236.000 dinara i realizovan.

Promena4: U potpunosti su izmirene obaveze svih ucesnika u cesiji.

Kapiram kako se knjizi ovo pod 1 i pod 2, ali ne znam kako se knjizi cesija pa ako bi neko bio ljubazan...